Meer administratie kracht!
Maak kennis!

Administratieve diensten

  • Office management: verzorgen zakelijke correspondentie, organiseren van vergaderen, archiefbeheer, uittypen van verslagen, agendabeheer, verzorgen van persberichten, nabellen van mailings.
  • Financiële administratie: Inboeken en controleren van facturen, voorbereiden betalingen, verzorgen fiscale aangiften, debieurenbeheer, afstemming met uw accountant.
  • Personeelszaken: Registreren van werknemersgegevens, invullen werkgeversverklaringen, opstellen arbeidsovereenkomsten, vacaturebeheer, intake en selectie van kandidaten, deelnemen aan sollicitatiegesprekken.
Femke Baesjou